Model Europeu ECMWF (meteored)

div. 22 06:00
imatge del Model Europeu ECMWF (meteored)