dades històriques de CASTALLA - Valors mensuals

taula de dades: